Novinky

<< <  Page 5 of 5

23. září 2017
Kategorie: Hlavní
Autor: Eliška Wellech

Spustili jsme pro vás nové webové stránky. Jejich obsah bude průběžně doplňován a věřím, že se budou líbit:-)

Aktuality
 

Zaměřuji se především na následující obory:

Školské právo

 • poradenství pro ředitele školy v oblastech řízení škol a školských zařízení
 • příprava/úpravy potřebné dokumentace (školní řád, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád školní jídelny, BOZP...)
 • GDPR pro školy (dokumentace + pravidelná školení zaměstnanců)

Pracovní právo

 • příprava dokumentů při vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru
 • pracovní smlouvy popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • stanovení práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců při skončení pracovního poměru
 • spory z odměňování za vykonanou práci – mzdový a platový výměr, náhrada výdajů zaměstnance, srážky ze mzdy
 • náhrada škody,
 • dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • vyjednávání o odstupném

GDPR

 • příprava/kontrola potřebné dokumentace
 • školení zaměstnanců
 • zaměření na živnostníky, malé firmy a školy

Občanské právo

 • Prodej majetku
 • Pronájem
 • Smlouva o dílo
 • Reklamace (nároky z vad)
 • Dědictví

Rodinné právo

 • Rozvod manželství
 • Svěření dětí do péče
 • Výživné
 • Vypořádání společného jmění

Nemovitosti

 • Koupě/prodej nemovitosti
 • Darování nemovitosti
 • Zřízení/zrušení věcného břemene
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Zástavní právo
 • Sousedské spory
 • Nájem

 

Právní služby samozřejmě poskytuji i v ostatních oblastech dle potřeb klientů, případně klientům zajistím poskytnutí právních služeb kolegy se specializací na konkrétní právní oblast.

Předchozí: Kdo jsem  Další: Cena