Novinky

<< <  Page 2 of 5  > >>

6. březen 2020
Kategorie: Články
Autor: Eliška Wellech

Aktuální praktická doporučení a rady pro zaměstnavatele - zde.

19. listopad 2019
Kategorie: Judikatura
Autor: Eliška Wellech

Naplněním podmínky určitosti výpovědi z důvodu neplacení nájemného je i odkaz na předchozí výzvu k úhradě, kde je vyčíslena dlužná částka. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 26 Cdo 2217/2019-545 ze dne 24.07.2019.

31. prosinec 2018
Kategorie: Hlavní
Autor: Eliška Wellech

Všem klientům i návštěvníkům přejeme šťastný rok 2019.

NY2019

Aktuality
 

Zaměřuji se především na následující obory:

Školské právo

 • poradenství pro ředitele školy v oblastech řízení škol a školských zařízení
 • příprava/úpravy potřebné dokumentace (školní řád, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád školní jídelny, BOZP...)
 • GDPR pro školy (dokumentace + pravidelná školení zaměstnanců)

Pracovní právo

 • příprava dokumentů při vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru
 • pracovní smlouvy popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • stanovení práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců při skončení pracovního poměru
 • spory z odměňování za vykonanou práci – mzdový a platový výměr, náhrada výdajů zaměstnance, srážky ze mzdy
 • náhrada škody,
 • dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • vyjednávání o odstupném

GDPR

 • příprava/kontrola potřebné dokumentace
 • školení zaměstnanců
 • zaměření na živnostníky, malé firmy a školy

Občanské právo

 • Prodej majetku
 • Pronájem
 • Smlouva o dílo
 • Reklamace (nároky z vad)
 • Dědictví

Rodinné právo

 • Rozvod manželství
 • Svěření dětí do péče
 • Výživné
 • Vypořádání společného jmění

Nemovitosti

 • Koupě/prodej nemovitosti
 • Darování nemovitosti
 • Zřízení/zrušení věcného břemene
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Zástavní právo
 • Sousedské spory
 • Nájem

 

Právní služby samozřejmě poskytuji i v ostatních oblastech dle potřeb klientů, případně klientům zajistím poskytnutí právních služeb kolegy se specializací na konkrétní právní oblast.

Předchozí: Kdo jsem  Další: Cena